Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de meest voorkomende vragen. Indien je bijkomende vragen hebt, contacteer ons gerust!

ponton@squatina.be

Dagcentrum

Hoeveel is de dagprijs?

De prijs is € 25,80

Wat is er inbegrepen in de dagprijs?

Inbegrepen

 • Verzorgd middagmaal (3-gangen)
 • Aanbod drank gedurende de dag
 • Twee koffiepauzes
 • Animatie en ontspanningsactiviteiten
 • Ergotherapie
 • Verpleegkundige zorgen

Niet inbegrepen
Voorschotten ten gunste van derden*

 • Opleg huisarts
 • Medicatie
 • Lichte en dadelijke opneembare voeding ten belope van de meerkost van een gewone maaltijd.
 • Consumpties cafetaria
 • Kapper
 • Pedicure/manicure

Niet inbegrepen

 • Vervoerskosten bv.: CM-Mobiel

 

Extra faciliteiten?

Je kan, geheel vrijblijvend maar tegen betaling, gebruik maken van tal van andere faciliteiten zoals cafetaria, kapsalon en pedicure,...
De cafetaria is dagelijks geopend in de namiddag.

Wie kan er terecht in het dagcentrum?

Het centrum voor dagverzorging is bestemd voor 65-plussers die nog zelfstandig of met ondersteuning van mantelzorgers thuis wonen.

Wat zijn de openingsuren?

Iedereen is welkom elke vanaf 8u30 tot 17u00.
In het weekend en op feestdagen is het centrum voor dagverzorging gesloten.

Is er tussenkomst van de mutualiteit voorzien?

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van mutualiteit.
Het team kan, indien gewenst, jou ondersteunen bij de aanvraag van voordelen en tegemoetkomingen.

Wie voorziet vervoer naar het dagcentrum?

Wij staan in voor het organiseren van het vervoer van en naar het centrum voor dagverzorging. Kan je niet zelf instaan voor eigen vervoer dan schakelen wij onze partners in: zo kan er beroep gedaan worden op CM-Mobiel of een dienst aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers. Het vervoer is supplementair te betalen.

Hoe verloopt een rondleiding/inschrijving?

Dit kan op afspraak aangevraagd worden tijdens de kantooruren. Via het contactformulier op deze website , telefonisch, per e-mail of via Woonzorgweb.
Wij vinden het belangrijk om vooraf een oriënterend gesprek te voeren zodat de motivatie en de verwachtingen van de oudere in lijn ligt met onze dienstverlening. In het belang van de toekomstige bezoeker worden een aantal medische gegevens opgevraagd.

Voor de opstart in het centrum voor dagverzorging wordt een intakegesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt alles concreet georganiseerd. Zo kunnen wij een beeld vormen van onze nieuwe bezoeker. Een identiteitskaart en een klever van je mutualiteit is van belang.

Hoe verloopt de dag?

Een doorsnee dag ziet er als volgt uit:

 • Tussen 8u30 en 9u30: onthaal met koffie
 • Activiteit voormiddag
 • Verzorgd middagmaal (3-gangen)
 • Rustmoment
 • Koffiepauze
 • Activiteit namiddag
 • Tussen 16u en 17u ronden wij de dag af en gaan bezoekers huiswaarts

Wat met cashgeld en waardevolle spullen?

Het centrum voor dagverzorging is een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn. Dit brengt jammer genoeg met zich mee dat ook personen met minder goede bedoelingen vrij het gebouw in en uit kunnen. Hoewel er heel wat sociale controle is en veel bezoekers door de medewerkers worden opgemerkt, is diefstal niet uit te sluiten. Daarom adviseren wij om geen grote sommen geld of waardevolle spullen mee te brengen.

Kortverblijf

Hoeveel is de dagprijs?

De prijs voor een kamer in de woonunits bedraagt € 69,91/dag.

De prijs voor een kamer in de nieuwbouw bedraagt € 89,07 – € 6,07 korting infrastructuurforfait = € 83,00/dag

Wat is er wel/niet inbegrepen in de dagprijs?

Inbegrepen

 • Huur kamer incl water, gas, elektriciteit
 • Inrichting en uitrusting van de kamer
 • Schoonmaak en technisch onderhoud van de kamer
 • Het gebruik en de was van bad- en bedlinnen
 • Huur koelkast
 • Het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten
 • De collectieve verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en de brandverzekering
 • De brandverzekering van persoonlijke inboedel
 • Verzorgde maaltijden
 • Aanbod dranken bij maaltijden en op de kamer
 • Koffie en thee in de cafetaria
 • Dieetadvies en opvolging
 • Animatie en ontspanningsactiviteiten
 • Ergotherapie
 • Verpleegkundige zorgen
 • Incontinentiemateriaal
 • Basispakket toiletartikelen
 • Aansluiting draadloos internet en digitale televisie (er is een televisietoestel aanwezig)

Niet inbegrepen
Voorschotten ten gunste van derden*

 • Opleg huisarts/ externe verstrekkers van zorg zoals bv. opleg consultatie specialisten, Gerodent,…
 • Persoonlijke was
 • Medicatie
 • Pedicure/manicure
 • Lichte en dadelijke opneembare voeding ten belope van de meerkost van een gewone maaltijd.
 • Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht via de apotheek.
 • Alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen.

Niet inbegrepen

 • Ziekenvervoer
 • Ziekenhuiskosten
 • Labo
 • Mutualiteitsbijdrage
 • ... 

*Dit zijn uitgaven die door de voorziening betaald worden op naam van de bewoner en die voor hetzelfde bedrag gefactureerd worden op de verblijfsfactuur

Wie kan er terecht in het kortverblijf?

Het centrum van kortverblijf is bestemd voor 65-plussers die nog zelfstandig of met ondersteuning van mantelzorgers thuis wonen.

Wat zijn de bezoekuren?

De bewoner kan om het even welk moment bezoek ontvangen.

Wat breng je zelf mee tijdens je verblijf?

Je kan de kamer een persoonlijke toets geven door bijvoorbeeld fotokadertjes of een eigen bedsprei te voorzien. Daarnaast zorg je zelf voor:

 • Voldoende kledij: ondergoed, nachtkledij, bovenkledij, badjas, pantoffels, jas …
 • Toiletgerief
 • Administratie: identiteitskaart, klevers mutualiteit en alle medische documenten en voorschriften
 • Medicatie (bij voorkeur in originele verpakking), een actuele medicatiefiche
 • Loopkader, stok, rolwagen (bij voorkeur met naam op)
 • Bril, hoorapparaat, gebitbenodigdheden
 • Persoonlijke benodigdheden: boeken, tijdschriften, …

  Wij zorgen voor:
 • Verzorgingsmateriaal
 • Incontinentiemateriaal
 • Lakens, washandjes en handdoeken (was en linnen is inbegrepen in de dagprijs)

Wat is er aanwezig in de kamer?

De kamer voor kortverblijf is identiek aan een kamer binnen het nieuwbouwgedeelte van het woonzorgcentrum ’t Ponton.
Alle 7 kamers zijn éénpersoonskamers voorzien van zorgmeubilair en een sanitair gedeelte. Daarnaast is er een oproepsysteem aanwezig in elke kamer. Digitale televisie en internet zijn beschikbaar. Je eigen versnaperingen kan je bewaren in de koelkast op de kamer.

Welke administratieve zaken heb je nodig bij opname?

Bij het ondertekenen van de woonovereenkomst (het contract) worden deze zaken toegelicht. Een identiteitskaart met pincode en een klever van je mutualiteit is van belang.

Wat met de aankoop en beheer van medicatie?

Een kamer kortverblijf dient te voldoen aan de regelgeving van het woonzorgdecreet van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Het medicatiebeheer valt onder de verantwoordelijkheid van de voorziening. Bijgevolg is het standaard niet toegelaten dat een bewoner op eigen initiatief medicatie inneemt of zelf op de kamer bijhoudt, tenzij expliciet akkoord van de huisarts.
Medicatie wordt enkel klaargezet en toegediend op medisch voorschrift.

Medicatie breng je bij voorkeur in originele verpakking mee. Wijzigingen op doktersadvies worden uiteraard opgevolgd, in die situatie wordt de medicatie aangekocht bij de apotheek waar wij mee samen werken. De afgeleverde geneesmiddelen worden verrekend via de verblijfsfactuur.

Wat met cashgeld en waardevolle spullen?

Het woonzorgcentrum is een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn. Dit brengt jammer genoeg met zich mee dat ook personen met minder goede bedoelingen vrij het gebouw in en uit kunnen. Hoewel er heel wat sociale controle is en veel bezoekers door de medewerkers worden opgemerkt, is diefstal niet uit te sluiten. Daarom adviseren wij om geen grote sommen geld of waardevolle juwelen bij te houden in je kamer.

Is er tussenkomst van de mutualiteit voorzien?

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van mutualiteit.
Het team kan, indien gewenst, jou ondersteunen bij de aanvraag van voordelen en tegemoetkomingen.

Wie voorziet vervoer van en naar het kortverblijf?

Het vervoer van en naar het kortverblijf wordt in eerste instantie door jezelf of je familie geregeld. Graag verwijzen wij naar onze partners: zo kan er beroep gedaan worden op CM-Mobiel of een dienst aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers.

Hoe verloopt een inschrijving?

Dit kan op afspraak aangevraagd worden tijdens de kantooruren. Via Geriatro - Start, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op deze website.
Wij vinden het belangrijk om vooraf een oriënterend gesprek te voeren zodat de motivatie en de verwachtingen van de oudere in lijn ligt met onze zorgverlening. In het belang van de toekomstige bezoeker kortverblijf worden een aantal medische gegevens opgevraagd.

Zijn huisdieren welkom?

Het houden van kleine huisdieren (vogel, hond, kat, …) is toegelaten, voor zover ze geen overlast veroorzaken en de bewoner en/of zijn bezoekers kunnen instaan voor het hygiënisch onderhoud. 
Bezoekers mogen een huisdier meebrengen op bezoek zolang deze niet voor overlast zorgen.

Woonzorgcentrum

Hoeveel is de dagprijs?

De prijs voor een kamer in de woonunits bedraagt € 69,91/dag.

De prijs voor een kamer in de nieuwbouw bedraagt € 89,07 – € 6,07 korting infrastructuurforfait = € 83,00/dag

Wat is de korting voor het infrastructuurforfait?

Nieuwe woonzorgcentra en centra voor kortverblijf komen in aanmerking voor een korting infrastructuurforfait. Deze korting wordt toegekend aan de bewoner die in een nieuwbouwkamer woont. De korting is van toepassing gedurende het hele verblijf van de bewoner. 

Meer informatie vind je terug op de website van Zorg en Gezondheid.

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg?

De waarborg werkt volgens hetzelfde principe als voor een hoofdverblijfplaats (dus via een geblokkeerde huurwaarborgrekening). Het bedrag is beperkt tot 30 x de dagprijs.
Indien er geen schade aan de kamer is wordt de waarborg bij het beëindigen van de overeenkomst terugbetaald.

Wat is er wel/niet inbegrepen in de dagprijs?

Inbegrepen

 • Huur kamer incl water, gas, elektriciteit
 • Inrichting en uitrusting van de kamer
 • Schoonmaak en technisch onderhoud van de kamer
 • Het gebruik en de was van bad- en bedlinnen
 • Het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten
 • De collectieve verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en de brandverzekering
 • De brandverzekering van persoonlijke inboedel
 • Verzorgde maaltijden
 • Aanbod dranken bij maaltijden en op de kamer
 • Koffie en thee in de cafetaria
 • Dieetadvies en opvolging
 • Animatie en ontspanningsactiviteiten
 • Kapper (snit voor de heren, kappersbeurt voor dames met maximum 4x per jaar een permanent)
 • Ergotherapie
 • Verpleegkundige zorgen
 • Incontinentiemateriaal
 • Basispakket toiletartikelen
 • Aansluiting digitale televisie en draadloos internet (tv inbegrepen in de nieuwbouwkamer)

Niet inbegrepen
Voorschotten ten gunste van derden*

 • Opleg huisarts/ externe verstrekkers van zorg zoals bv. opleg consultatie specialisten, Gerodent,…
 • Persoonlijke was
 • Huur koelkast
 • Medicatie
 • Pedicure/manicure
 • Lichte en dadelijke opneembare voeding ten belope van de meerkost van een gewone maaltijd.
 • Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht via de apotheek.
 • Alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen.

Niet inbegrepen

 • Ziekenvervoer
 • Ziekenhuiskosten
 • Labo
 • Mutualiteitsbijdrage
 • ... 

*Dit zijn uitgaven die door de voorziening betaald worden op naam van de bewoner en die voor hetzelfde bedrag gefactureerd worden op de verblijfsfactuur

Wie kan er terecht in het woonzorgcentrum?

Iedereen die minstens 65 jaar oud is maar extra hulp en ondersteuning nodig heeft. Bij de huisarts kan je de nodige documenten opvragen, bv. de KATZ-schaal, een diagnostisch bilan, ...

Wat zijn de bezoekuren?

De bewoner kan om het even welk moment bezoek ontvangen.

Mag een bewoner zijn/haar eigen spullen meebrengen?

Je bent vrij om je kamer persoonlijk aan te kleden of in te richten met eigen meubelen met uitzondering van het in hoogte verstelbaar bed dat door de voorziening ter beschikking wordt gesteld. Indien je dit wenst kan je, zonder meerkost, gebruik maken van het basismeubilair (tafel, stoel, zetel). Gelieve rekening te houden dat er bij de inrichting van de kamer voldoende ruimte gelaten wordt zodat de medewerkers hun taken op een ergonomisch verantwoorde manier kunnen uitvoeren.

Wat is er aanwezig in de kamer?

Alle kamers zijn éénpersoonskamers voorzien van zorgmeubilair en een sanitair gedeelte. Daarnaast is er een oproepsysteem aanwezig in elke kamer. Digitale televisie en internet zijn beschikbaar. Er is een mogelijkheid om een koelkast te huren.

Welke administratieve zaken heb je nodig bij opname?

Bij het ondertekenen van de woonovereenkomst (het contract) worden deze zaken toegelicht. Een identiteitskaart met pincode en een klever van je mutualiteit is van belang.

Wat met de aankoop en beheer van medicatie?

Een woonzorgkamer dient te voldoen aan de regelgeving van het woonzorgdecreet van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Het medicatiebeheer valt onder de verantwoordelijkheid van de voorziening.
Medicatie wordt enkel klaargezet en toegediend op voorschrift van de huisarts. De toelevering gebeurt dagelijks via een externe apotheek.

Wat met cashgeld en waardevolle spullen?

Het woonzorgcentrum is een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn. Dit brengt jammer genoeg met zich mee dat ook personen met minder goede bedoelingen vrij het gebouw in en uit kunnen. Hoewel er heel wat sociale controle is en veel bezoekers door de medewerkers worden opgemerkt, is diefstal niet uit te sluiten. Daarom adviseren wij om geen grote sommen geld of waardevolle juwelen bij te houden in je kamer.

Hoe verloopt een inschrijving?

Dit kan op afspraak aangevraagd worden tijdens de kantooruren. Via het contactformulier op deze website , telefonisch, per e-mail of via Woonzorgweb.
Wij vinden het belangrijk om vooraf een oriënterend gesprek te voeren zodat de motivatie en de verwachtingen van de oudere in lijn ligt met onze zorgverlening. In het belang van de toekomstige bewoner worden een aantal medische gegevens opgevraagd.

Zijn huisdieren welkom?

Het houden van kleine huisdieren (vogel, hond, kat, …) is toegelaten, voor zover ze geen overlast veroorzaken en de bewoner en/of zijn bezoekers kunnen instaan voor het hygiënisch onderhoud. 
Bezoekers mogen een huisdier meebrengen op bezoek zolang deze niet voor overlast zorgen.

Samen tegen eenzaamheid: klein gebaar, grote impact

Help je mee aan het creëren van een warme, verbonden gemeenschap?

Eenzaamheid aanpakken begint met eenvoudige, liefdevolle gebaren. Of het nu gaat om een vriendelijk 'hallo', een telefoontje naar een oude bekende, of het buitenzetten van de vuilnisbak voor de buurman – elk gebaar telt!

Samen kunnen we bruggen bouwen, harten verwarmen en eenzaamheid aanpakken. Maak jij samen mee het verschil?

lees meer alle berichten

Haerlebout en Duinroos vieren 10-jarig bestaan!

10 jaar Haerlebout en Duinroos! 

Om die reden werd er op 28 juni een ganse feestdag georganiseerd! ’s Middags konden bewoners en medewerkers genieten van een heerlijke BBQ met een optreden en aansluitend een dessertbuffet. ’s Avonds ging Squatina voor een gezellig samenzijn met alle medewerkers van Haerlebout met een toffe quiz!

Hartelijk wonen en werken in een unieke omgeving -> daar gaan wij voor!

lees meer alle berichten