Centrum voor dagverzorging

Dagverzorging

Het centrum voor dagverzorging ’t Ponton is er voor thuiswonende 65-plussers die nood hebben aan zorgverlening. Op die manier kan elke oudere langer in de vertrouwde thuisomgeving blijven wonen en kan een permanente opname in een woonzorgcentrum uitgesteld worden. Bij de aangeboden ondersteuning houden wij rekening met de individuele wensen en interesses, zodat de dagbesteding voor iedereen zinvol is. Het enthousiaste team creëert een huiselijke sfeer waar mensen graag vertoeven.

Afhankelijk van jouw wens, de noodzaak en het aantal beschikbare plaatsen kunnen bezoekers 1 tot 5 keer per week terecht in het centrum voor dagverzorging. Uiteraard is het belangrijk dat ze - in de tijd waarin geen dagverzorging plaatsvindt - thuis de nodige zorg krijgen, eventueel in samenwerking met de thuiszorgdiensten.

Inschrijven

centrum voor dagverzorging

Wij staan in voor het organiseren van het vervoer van en naar het centrum voor dagverzorging. Kan je niet zelf instaan voor eigen vervoer dan schakelen wij onze partners in: zo kan er beroep gedaan worden op CM-Mobiel of op een dienst aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers.

De voordelen van dagverzorging zijn talrijk. Bezoekers hebben meer sociale verbondenheid met leeftijdsgenoten. Ze krijgen begeleiding bij de dagdagelijkse activiteiten en er wordt een combinatie van ontspanning en structuur aangeboden.

Daarnaast is er ook het voordeel dat de mantelzorgers thuis wat ontlast worden. De voortdurende zorg voor de oudere is niet altijd vanzelfsprekend en één of meerdere dagen per week op adem komen zorgt soms voor een welgekomen pauze. 

Veelgestelde vragen

Hoeveel is de dagprijs?

De prijs is € 25,80

Wat is er inbegrepen in de dagprijs?

Inbegrepen

 • Verzorgd middagmaal (3-gangen)
 • Aanbod drank gedurende de dag
 • Twee koffiepauzes
 • Animatie en ontspanningsactiviteiten
 • Ergotherapie
 • Verpleegkundige zorgen

Niet inbegrepen
Voorschotten ten gunste van derden*

 • Opleg huisarts
 • Medicatie
 • Lichte en dadelijke opneembare voeding ten belope van de meerkost van een gewone maaltijd.
 • Consumpties cafetaria
 • Kapper
 • Pedicure/manicure

Niet inbegrepen

 • Vervoerskosten bv.: CM-Mobiel

 

Extra faciliteiten?

Je kan, geheel vrijblijvend maar tegen betaling, gebruik maken van tal van andere faciliteiten zoals cafetaria, kapsalon en pedicure,...
De cafetaria is dagelijks geopend in de namiddag.

Wie kan er terecht in het dagcentrum?

Het centrum voor dagverzorging is bestemd voor 65-plussers die nog zelfstandig of met ondersteuning van mantelzorgers thuis wonen.

Wat zijn de openingsuren?

Iedereen is welkom elke vanaf 8u30 tot 17u00.
In het weekend en op feestdagen is het centrum voor dagverzorging gesloten.

Is er tussenkomst van de mutualiteit voorzien?

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van mutualiteit.
Het team kan, indien gewenst, jou ondersteunen bij de aanvraag van voordelen en tegemoetkomingen.

Wie voorziet vervoer naar het dagcentrum?

Wij staan in voor het organiseren van het vervoer van en naar het centrum voor dagverzorging. Kan je niet zelf instaan voor eigen vervoer dan schakelen wij onze partners in: zo kan er beroep gedaan worden op CM-Mobiel of een dienst aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers. Het vervoer is supplementair te betalen.

Hoe verloopt een rondleiding/inschrijving?

Dit kan op afspraak aangevraagd worden tijdens de kantooruren. Via het contactformulier op deze website , telefonisch, per e-mail of via Woonzorgweb.
Wij vinden het belangrijk om vooraf een oriënterend gesprek te voeren zodat de motivatie en de verwachtingen van de oudere in lijn ligt met onze dienstverlening. In het belang van de toekomstige bezoeker worden een aantal medische gegevens opgevraagd.

Voor de opstart in het centrum voor dagverzorging wordt een intakegesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt alles concreet georganiseerd. Zo kunnen wij een beeld vormen van onze nieuwe bezoeker. Een identiteitskaart en een klever van je mutualiteit is van belang.

Hoe verloopt de dag?

Een doorsnee dag ziet er als volgt uit:

 • Tussen 8u30 en 9u30: onthaal met koffie
 • Activiteit voormiddag
 • Verzorgd middagmaal (3-gangen)
 • Rustmoment
 • Koffiepauze
 • Activiteit namiddag
 • Tussen 16u en 17u ronden wij de dag af en gaan bezoekers huiswaarts

Wat met cashgeld en waardevolle spullen?

Het centrum voor dagverzorging is een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn. Dit brengt jammer genoeg met zich mee dat ook personen met minder goede bedoelingen vrij het gebouw in en uit kunnen. Hoewel er heel wat sociale controle is en veel bezoekers door de medewerkers worden opgemerkt, is diefstal niet uit te sluiten. Daarom adviseren wij om geen grote sommen geld of waardevolle spullen mee te brengen.

op het menu

op het menu - 't Ponton Squatina

Contacteer ons - inschrijven

Elke 65-plusser kan zich inschrijven op onze wachtlijst. Dit kan preventief zijn of voor een dringende opname.

contact

inschrijven

Samen tegen eenzaamheid: klein gebaar, grote impact

Help je mee aan het creëren van een warme, verbonden gemeenschap?

Eenzaamheid aanpakken begint met eenvoudige, liefdevolle gebaren. Of het nu gaat om een vriendelijk 'hallo', een telefoontje naar een oude bekende, of het buitenzetten van de vuilnisbak voor de buurman – elk gebaar telt!

Samen kunnen we bruggen bouwen, harten verwarmen en eenzaamheid aanpakken. Maak jij samen mee het verschil?

lees meer alle berichten

Haerlebout en Duinroos vieren 10-jarig bestaan!

10 jaar Haerlebout en Duinroos! 

Om die reden werd er op 28 juni een ganse feestdag georganiseerd! ’s Middags konden bewoners en medewerkers genieten van een heerlijke BBQ met een optreden en aansluitend een dessertbuffet. ’s Avonds ging Squatina voor een gezellig samenzijn met alle medewerkers van Haerlebout met een toffe quiz!

Hartelijk wonen en werken in een unieke omgeving -> daar gaan wij voor!

lees meer alle berichten