Zorg home

Zorg

In woonzorgcentrum ’t Ponton gaan wij zorgzaam om met onze bewoners. Met onze ‘warme zorg’ willen wij een sfeer scheppen waarin ouderen zich veilig voelen. Ook bewoners met complexe zorgnoden kunnen bij ons terecht. Zij kunnen op alle vlakken rekenen op een luisterend oor. Hierdoor is een bewoner de spilfiguur in de eigen zorg!

Zorg op maat

zorg op maat

Ons woonzorgcentrum staat voor een permanente, kwalitatieve begeleiding en verzorging. Bij ‘warme zorg’ staat de aard van de zorg centraal. Namelijk op een menselijke manier omgaan met de ouderen  en een veilig en vertrouwd leefklimaat creëren. Het spreekt voor zich dat zorg op maat een 24-uurs benadering vraagt. Naast medische zorg is dagbesteding ook een belangrijk element in de zorg. Hierbij willen wij bewoners helpen zoeken naar activiteiten die voor hen betekenisvol zijn en hen de dingen laten doen die ze graag doen.

Indien nieuwe methodes en/of technologieën op de markt komen, gaan wij deze grondig verkennen en zo nodig introduceren. Zo blijven wij altijd een stapje voor en bouwen wij aan een sterk opgeleid team. Deskundige medewerkers vormen de schakels in onze werking, bewoners en familie kunnen steeds met hun vragen bij hen terecht.

Palliatieve zorg

palliatieve zorg

Palliatieve zorg is geen ‘one size fits all’- benadering. Integendeel, levenseindebeslissingen dienen bespreekbaar gemaakt te worden en zorgvuldig voorbereid. Zo luisteren wij naar ieder uniek levensverhaal. Samen met de bewoner gaan wij op zoek naar de best passende zorg die hij/zij voor ogen heeft. Menselijke aanwezigheid, filosofische bijstand en pijnbestrijding staan daarbij centraal.

Ons zorgteam gaat hierbij in nauw overleg met de bewoner, naasten en de huisarts. Een doorgedreven en herhaald communicatieproces is de ruggengraat van kwaliteitsvolle vroegtijdige zorgplanning. Dit overleg gaat regelmatig door met alle betrokkenen om een duidelijk beeld te scheppen over de wensen van de bewoner. Onze medewerkers beschikken over de nodige openheid en flexibiliteit om de gepaste begeleiding en zorg te kunnen bieden. Er gaat ook extra aandacht naar de naaste familie en vrienden van de bewoner. In hun laatste levensfase kunnen de bewoners in de vertrouwde omgeving van hun kamer verblijven. Ons woonzorgcentrum is dag en nacht toegankelijk voor familie en kennissen.

Contacteer ons - inschrijven

Elke 65-plusser kan zich inschrijven op onze wachtlijst. Dit kan preventief zijn of voor een dringende opname.

contact

inschrijven